Merki Pírata

Lagasafn Pírata | [Skráning í fyrirtækjaskrá]


Lög Pírata í Norðvesturkjördæmi

1. Heiti félagsins

1.1. Heiti félagsins er Píratar í Norðvesturkjördæmi skammstafað PíNK. Varnarþing þess er Héraðsdómur Vesturlands.

2. Hlutverk félagsins

2.1. Félagið er aðildarfélag stjórnmálaflokksins Pírata. Starfssvæði félagsins afmarkast af Norðvesturkjördæmi, eins og það er skilgreint hverju sinni skv. lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000.

2.2. Félagið setur sér stefnu í opnu lýðræðislegu ferli og vinnur að framgangi hennar og grunnstefnu Pírata.

2.3. Félagið ber ábyrgð á framboði undir nafni Pírata til Alþingiskosninga í Norðvesturkjördæmi.

2.4. Félagið skal eftir fremsta megni aðstoða aðildarfélög innan kjördæmisins við þátttöku í sveitarstjórnarkosningum óski þau eftir því. Félagið skal einnig eftir fremsta megni aðstoða við stofnun aðildarfélaga innan Norðvesturkjördæmis og/eða aðstoða einstaklinga við að bjóða fram undir merkjum Pírata til sveitarstjórnarkosninga, ef óþarfi er að stofna sérstakt aðildarfélag.

3. Aðild að félaginu, aðildarfélög og félagsdeildir

3.1. Aðild að félaginu

3.1.1. Aðild að félaginu eiga svæðisbundin aðildarfélög Pírata í Norðvesturkjördæmis einnig getur stjórn samþykkt aðildarfélög sem ekki eru svæðisbundin.

3.1.2. Hver sem er 16 ára á árinu eða eldri og hefur lögheimili eða fasta búsetu á starfssvæði félagsins getur fengið fulla aðild að félaginu. Stjórn félagsins er einnig heimilt að samþykkja aðild einstaklinga á grundvelli annarra tengsla við svæðið.

3.2. Stofnun félagsdeilda

3.2.1. Heimilt er að stofna svæðisbundnar félagsdeildir innan Pírata í Norðvesturkjördæmi. Félagsdeild skal stofnuð ef tvær félagsmanneskjur óska þess skriflega við stjórn Pírata í Norðvesturkjördæmi (PíNK).

3.2.2. Félagsdeild hefur sjálfstæða stefnumótun. Stefna má ekki ganga gegn grunnstefnu Pírata eða lögum PíNK.

3.2.3. Fyrir hverri félagsdeild skal fara kjörin ábyrgðarmanneskja. Ábyrgðarmanneskja skal kjörin innan félagsdeildar til eins árs. Ef ábyrgðarmanneskjan er óvirk eða óínáanleg innan 4 vikna þá þarf að finna staðgengil.

3.2.4. Félagsdeild sér sjálf um sveitarstjórnarkosningar innan síns sveitarfélags, nema óskað sé sérstaklega eftir aðstoð frá Pírötum í Norðvesturkjördæmi eða móðurfélagi Pírata.

3.2.5. Að öðru leyti ákvarðar félagsdeild eigin lög. Félagsdeild er heimilt að halda aðskilda sjóði, einnig getur félagið fengið aðgengi að sérstökum reikning innan banka Pírata í Norðvesturkjördæmi, sem félagið þyrfti að standa skil á við gjaldkera PíNK.

3.2.6. Félagsdeild skal lögð niður ef ekki fæst svar um virkni í meira en tólf vikur, eða þrír fjórðu félagsmanna kjósi um það.

3.2.7. Allar félagsdeildir geta orðið aðildarfélög óháð aðkomu PíNK.

4. Stjórn félagsins

4.1. Stjórn félagsins annast almenna stjórnun og rekstur þess. Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

4.2. Kjósa skal með Schulze-forgangskosningu á aðalfundi félagsins þrjá aðalmenn í stjórn og allt að þrjá til vara. Stjórnin skiptir með sér verkum, setur sér starfsreglur og siðareglur.

4.3. Efstu fimm sætin á framboðslista fyrir alþingiskosninga geta ekki setið í stjórn félagsins meðan á framboði stendur.

5. Aðalfundur

5.1. Boða skal til aðalfundar með þriggja vikna fyrirvara og með sannanlegum hætti. Aðalfundur er löglegur sé rétt til hans boðað. Aðalfund skal halda fyrir 17. júní hvers árs.

5.2. Meirihluti skráðra aðila félagsins sem viðstaddir eru hvort sem er í sal eða í gegnum fjarfund ræður úrslitum mála, nema um annað hlutfall sé kveðið í lögum þessum. Allir viðstaddir skulu hafa málfrelsi og tillögurétt.

5.3. Dagskrá aðalfundar skulu að minnsta kosti vera þessi atriði:

  1. Skýrsla stjórnar lögð fram
  2. Reikningar lagðir fram til samþykktar
  3. Kosning stjórnar
  4. Kosning í önnur embætti samkvæmt lögum þessum
  5. Önnur mál

5.4. Félagsfundur eða stjórn félagsins getur ákveðið að boða til aukaaðalfundar, samanber 5.1.

5.5. Starfstímabil félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.

5.6. Á aðalfundi skal kosinn einn skoðunaraðili reikninga.

5.7. Aðalfundi Pírata er heimilt að boða aðalfund Pírata á Norðvesturkjördæmi.

6. Lög, stefnumál og atkvæðagreiðslur

6.1. Félagið telst starfhæft svo lengi sem ekki meira en 18 mánuðir hafa liðið frá því að síðasti aðalfundur þess var haldinn.

6.2. Lögum félagsins má breyta á aðalfundi með meirihluta atkvæða félagsmanna sem sitja fundinn hvort sem er í sal eða í gegnum fjarfund. Tillaga að lagabreytingu á aðalfundi skal eigi afgreidd nema hún sé skýrt lög fram skriflega, í það minnsta 3 vikum fyrir fundinn og hafi borist með fundarboði.

6.3. Lögum félagsins má einnig breyta með samþykki meirihluta greiddra atkvæða í rafrænni kosningu. Slík atkvæðagreiðsla skal standa í 7 sólarhringa. Boða skal til atkvæðagreiðslunnar með sannanlegum hætti að undangengnu lagaþingi félagsins.

6.4. Lagaþing félagsins þarf að vera boðað með minnst viku fyrirvara og breytingartillögur samþykktar af meirihluta fundarmanna, áður en lagabreyting er send í rafræna kosningu.

6.5. Atkvæðarétt innan rafræns kosningakerfis hafa þeir meðlimir aðildarfélaga með aðild að PíNK sem jafnframt hafa verið félagar í Pírötum í að minnsta kosti 30 daga samfellt.

6.6. Stefnumál Pírata í Norðvesturkjördæmi skal ákveða með meirihluta í gegnum rafrænt kosningakerfi.

6.7. Píratar í Norðvesturkjördæmi geta samþykkt að stefnumál gangi framar öðrum stefnum Pírata. Stefna félagsins má þó aldrei ganga gegn grunnstefnu Pírata.

6.8. Þegar stefnumál fara til afgreiðslu í rafrænt kosningakerfi félagsins skal vera settur 7 sólarhringa umræðutími og fer atkvæðagreiðsla fram um leið og honum lýkur. Atkvæðagreiðsla skal standa yfir í 7 sólarhringa.

6.9. Sé þörf á skjótri ákvarðanatöku um stefnur félagsins má leggja til, með samþykki stjórnar, hraðkosningu á tillögu, en hún stendur þá yfir í sólarhring. Slíka ákvörðun þarf að staðfesta með hefðbundinni rafrænni kosningu sem fara af stað samtímis. Skulu sérstök boð vera send til félagsmanna um að slík tillaga sé til kosningar. Sé niðurstaða kosningar á þá leið að fyrri ákvörðun sé felld, skal sú niðurstaða gilda, sé ákvörðunin afturkræf. Með tillögunni þarf að fylgja rökstuðningur fyrir hraðmeðferð.

7. Framboð til alþingiskosninga, kjördæmisráð, prófkjör og umboðsmenn

7.1. Allir félagar í Pírötum sem kjörgengir eru í Norðvesturkjördæmi við Alþingiskosningarnar eiga rétt á að bjóða sig fram í prófkjörinu.

7.2. Kjósa skal kosninganefnd í gegnum rafrænt kosningarkerfi Pírata. Í kosninganefnd skulu vera 3-6 einstaklingar sem starfa óháð stjórn, þó getur nefndin hafið störf með minnst einum nefndar manni. Bæði er hægt að bjóða sig fram og einnig tilnefna.

7.3. Meðlimir kosningarnefndar geta ekki boðið sig fram í prófkjöri til alþingiskosninga.

7.4. Kosninganefnd skal alfarið sjá um prófkjör, prófkjörsreglur, undirbúning prófkjöra og framvindu þeirra, í það minnsta 4 vikum fyrir upphaf prófkjörs og undirbúnings kosninga í samvinnu við frambjóðendur, stjórn, starfsfólk Pírata og grasrótar. Frambjóðendum, stjórn félagsins og stjórnir aðildarfélaga skulu veita kosninganefnd gögn og upplýsingar sé þess óskað.

7.5. Atkvæðagreiðslur um frambjóðendur í prófkjöri, skulu fara fram í rafrænu kosningakerfi og skal atkvæðagreiðsla standa yfir í að minnsta kosti 7 sólarhringa.

7.6. Atkvæðisrétt í prófkjöri hafa félagar sem uppfylla grein 3.2 og hafa verið skráðir í Pírata í 30 daga. Nema að ekki uppfyllist lágmarks fjöldi atkvæða í prófkjörskosningum.

7.7. Lágmarksfjöldi atkvæða í prófkjöri skulu vera í það minnsta kosti 100 atkvæði til að kosning um framboðslista teljist gild. Ef atkvæði eru undir lágmarki þá framlengist prófkjörið sjálfkrafa um viku og opnast atkvæðisréttur til allra Pírata sem atkvæðisrétt hafa.

7.8. Kosninganefnd sendir tilkynningu til allra félaga sem hafa atkvæðisrétt til að minna á að prófkjör sé í gangi. Við framkvæmd prófkjörsins skal að öllu leyti fylgja landslögum og þeim prófkjörsreglum sem kosninganefnd hefur sett áður en prófkjör var auglýst.

7.9. Frambjóðandi hefur rétt, allt fram að þeim tíma sem framboðslisti er lagður fram til kjörstjórnar að óska eftir því skriflega til kosninganefndar að hann sjálfur verði felldur út af listanum. Þeir frambjóðendur sem eru neðar á framboðslistanum, ef einhverjir, skulu færðir upp eftir sem því nemur.

7.10. Kosninganefnd skal tilnefna tvo umboðsmenn fyrir framboðslista. Að prófkjöri loknu bera umboðsmenn ábyrgð á að skila framboðsgögnum til kjörstjórnar.

7.11. Umboðsmenn skulu sjá til þess að framboðslistinn uppfylli öll þau skilyrði sem sett eru svo framboðið sé gilt í kjördæminu. Sé framboðslistanum hafnað af yfirvöldum og félaginu gefið færi á að skila inn leiðréttum framboðslista eða að öðru leyti bæta úr annmörkum, skal kosninganefnd í samráði við umboðsmenn hafa heimild til slíks en ekki ganga lengra en nauðsyn krefur í því sambandi.

7.12. Kosninganefnd skal halda utan um öll gögn hvað varða starf kosninganefndar og skila þeim af sér eigi síður en tveimur vikum eftir kosningar. Nefndin leysist sjálfkrafa upp eftir að skýrslu hefur verið skilað af sér.

8. Rekstur og fjármál

8.1. Hagnaður af starfsemi félagsins í lok starfstímabils skal fluttur óskertur til þess næsta.

8.2. Samþykkja skal á aðalfundi félagsins fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár.

8.3. Birta skal fyrir aðalfund, ársreikning og ársskýrslu stjórnar. Fundargerð aðalfundar skal birt 2 vikum eftir aðalfund. Fjárhagsupplýsingar félagsins skulu aðgengilegar öllum.

8.4. Stjórnin óskar eftir að kosninganefndir afhendir skýrslur og önnur gögn frá alþingiskosningu sem og sveitastjórnarkosningum í það minnsta tveimur vikum eftir kosningu líkur til varðveislu og upplýsingaöflun.

9. Ágreiningur

9.1. Úrskurðarnefnd sker úr um ágreining á túlkun þessa laga.

10. Slit félagsins

10.1. Á aðalfundi má bera upp tillögu um slit félagsins. Hún skal eingöngu afgreidd hafi hún verið tilkynnt í fundarboði. Samþykki ⅔ viðstaddra fundarmanna tillöguna skal kosið um hana í rafrænu kosningakerfi á vettvangi félagsins í 7 sólarhringa þar sem þarf ⅔ greiddra atkvæða til að slitin teljast samþykkt.

10.2. Félaginu skal slitið sé það ekki lengur starfhæft samkvæmt grein 6.1. í lögum þessum. Tilkynning um slitin skulu send til allra skráða aðila í félaginu.

10.3. Við slit félagsins skulu eignir þess, sé þeim til að dreifa, renna til stjórnmálahreyfingarinnar Píratar.


Þessi vefur keyrir á Jekyll og er hýstur á GitHub.